web counter

Verstoring Genooyerweg Velden

Aan de Genooyerweg in Velden vindt grondverzet plaats op een locatie waar sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn.

 

Dit gebied is door de Provincie Limburg aangewezen als Provinciaal Aandachtsgebied Archeologie en om deze reden hebben we op 29-11-2012 een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek hier handhavend op te treden om verdere verstoring van deze archeologische waardevolle locatie te voorkomen.

 

We hopen op korte termijn een antwoord te krijgen van de gemeente Venlo… Wordt vervolgd