web counter

terugblik evenement “Archeoloog voor 1 dag” op zaterdag 14 oktober 2017.

Het was deze zaterdag een heerlijke dag. Veel zon, goed weer en veel bezoekers en deelnemers.

Ruim 300 bezoekers hebben we geteld. Hiervan waren meer dan 70% kinderen. Het aantal bezoekers / deelnemers overtrof onze verwachtingen ruimschoots.

De voorzitter van de Stichting Erfgoed Venlo, Ir. P. Stevens,  heette de wethouders J. Teeuwen van Venlo, als portefeuillehouder voor archeologie, namens de gehele organisatie van harte welkom en nodigde hem uit de opening van dit evenement te verrichten . Dhr. Teeuwen nam een metaaldetector en spade ter hand en ging op zoek naar een “schat”. Hij vond een kogelhuls in het te onderzoeken terrein.

Daarna werd de jeugd losgelaten en begon het gezoek en gegraaf in het onderzoeksveld.

De 3 archeologen van Bureau BAAC hadden de gehele dag de handen vol aan het onderzoeken van de door de kinderen gevonden schatten. Munten, kogelhulzen, kogelkoppen, oude hoefijzers, een granaatscherf en een oude gietijzeren leiding werden opgegraven.

Naast het graafwerk konden de bezoekers ook enkele voertuigen van de Stichting Santa Fé (oude legervoertuigen) bekijken. Zelfs een M113 kon worden bezichtigd. Ook kon het info-centrum van de Stichting “Ons Fort” was de gehele dag geopend en konden de bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het Fort Sint Michiel.

ECG gaf uitleg hoe zij munitie opsporen. Op een fotokaart van Venlo waren de diverse vindplaatsen aangegeven.

De “Stadstuinderij” liet enkele “vergeten groentes” zien.

Tenslotte konden de bezoekers nog met pijl en boog op diverse doelen schieten. Dit onderdeel van de dag werd verzorgd door Action Dome.

Van dit evenement en de sfeer zijn veel foto’s geschoten.