web counter

Stop Overbouwing Fort Sint Michiel!

De Stichting Erfgoed Venlo wil in beroep tegen de gemeentelijke plannen voor een MFC annex stadion op het kazernekwartier in Blerick.

Een beroep kost  minstens € 300,- aan griffierechten en dat geld heeft de Stichting niet. Daarom roept Erfgoed Venlo haar supporters, sympatisanten en anderen op tot financiële steun. Afgezien van de financiën is het ook van belang om bij de rechter namens meerdere personen te kunnen spreken. Des te meer mensen onze oproep steunen, des te meer gewicht legt ons beroep in de schaal.

Alleen samen kunnen we de overbouwing van Fort Sint Michiel stoppen. Bedragen vanaf € 10,- kunnen worden overgemaakt ten name van de Stichting Erfgoed Venlo op rekening NL79 RABO 0175281319 onder vermelding van ‘Stop Overbouwing Sint Michiel’.

Via paypal mag ook: