web counter

Wie zijn wij?

Die historische gevel, dat eeuwenoude steegje… het zijn vaak de oude, karakteristieke dingen die een stad de moeite waard maken. Voor inwoners zelf en voor bezoekers. Historie, zichtbare, tastbare en voelbare historische elementen zijn dan ook de moeite van het behouden waard. Stichting Erfgoed Venlo zet zich daarvoor in.

Waarom?
De zorg voor materiële erfgoed (monumenten en archeologische resten) is een zaak van de gemeente. Diezelfde gemeente moet de erfgoedbelangen afwegen tegen de belangen van de economie en het verkeer. Erfgoed heeft dan niet altijd de hoogste prioriteit. De gemeente Venlo doet het niet slecht, maar het kan beter.

Hoe?
In plaats van nieuwe kantoorgebouwen op te richten, is het vaak zinvoller hiervoor historische gebouwen geschikt te maken.
We brengen vergeten monumenten, pijnpunten en mogelijke oplossingen onder de aandacht. Daarvoor overleggen we met de gemeente, werken we samen met de andere erfgoedorganisaties in de gemeente en ondernemen we zo nodig bestuurlijk-juridische actie.

Onze deskundigheid
Stichting Erfgoed Venlo beschikt over een uitgebreid netwerk, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, zoals stedenbouwkundige expertise, binnenhuisarchitectuur, archeologie, ruimtelijke ordening en de verschillende tijdvakken van de Venlose geschiedenis.

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo bestaat uit :

  • Paul Stevens ~ Voorzitter
  • Gerard Derkx ~ Secretaris
  • Franca Theloessen ~ penningmeester
  • Roberto Figueira ~ Webmaster
  • Hay Swinkels~ Bestuurslid
  • Djoya Hattu ~ Bestuurslid
  • Geert Mevissen ~ Bestuurslid