web counter

Nieuwsbrief2017 – 1

 

Secretariaat :     Stalbergweg 187, 5913 BM VENLO

Telefoon :           077 – 35.10.267 / 0031612077259

Email :                 gerard.derkx@home.nl

 

Geachte sponsor, donateurs en vrienden van de Stichting Erfgoed Venlo.

Allereerst bieden wij u onze excuses aan over het feit dat wij maandenlang weinig tot niets van ons hebben laten horen en/of zien.

De reden hiervan is dat er in december 2016 plotseling een aantal mutaties binnen het bestuur zijn geweest. We hebben een nieuwe voorzitter en secretaris gekregen. Ook zijn er nog al wat problemen ontstaan bij het werken met de website van de Stichting. Tenslotte hebben we onze rechtspositie (registratie bij de Kamer van Koophandel) in orde moeten brengen. Dit alles heeft ons heel veel tijd gekost. De afronding van een aantal zaken zal nog wel enige tijd in beslag nemen.

Projecten.

Daarnaast hebben wij in de afgelopen maanden een aantal nieuwe projecten opgepakt, een aantal projecten afgerond en een aantal adviezen uitgebracht. Ook hebben wij tal van vragen van zo wel  particulieren als organisaties beantwoord.

Erfgoedlezing 2017.

Zo als u van ons gewend bent hebben wij de organisatie van de “Erfgoedlezing 2017” al weer opgestart. Deze zal worden gehouden op donderdag 16 november 2017 in een van de zalen van het Gemeenschapshuis “de Bantuin” aan het Pastoor Kierkelsplein 20 in “t Ven te Venlo. Aanvang 19.30 uur.

De lezing heeft als titel “Burgers, boeren en buitenlui” met als specifiek thema “Van Hotel Valuas tot aan de Noorderbrug”. Hierin gaan we terug naar het verleden van het gebied rondom het “Kepelke van Genuuij” – tot aan de Maas – belichten (vanaf de Romeinse Tijd) en gaan we u inzicht geven in de (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen in dat gebied. U bent hiertoe van harte uitgenodigd. Graag even aanmelden via de website.

Nationale Archeologiedagen 2017.

Voor de eerste keer gaan we actief meedoen met de Nationale Archeologie Dagen op 13 t/m 15 oktober as. Het accent van deze dagen ligt wederom in hetzelfde gebied maar dan nu gekeken vanuit de archeologie. Wellicht gaan we die dag in het gebied samen met een archeoloog graven. Het is bekend dat in dit gebied Romeinse opgravingen zijn gedaan. De verwachting is dat er nog veel meer ligt. Zodra de plannen concreet zijn zullen wij u hieromtrent per mailing informeren.

Waar zijn wij in de afgelopen maanden nog verder mee bezig en geweest ?

Op verzoek van de Gemeente Venlo hebben wij enkele tuinbouwkassen in het gebied “t Ven-Oost” nader onderzocht op hun cultuur historische waarden. Dit als aansluiting op ons rapport over de glastuinbouw in Venlo en omstreken. Op basis van ons onderzoek hebben wij de Gemeente Venlo geadviseerd.

Het pand Parade 22 heeft onze aandacht. In samenwerking met de pandeigenaar, de Gemeente Venlo en de huidige huurder zijn we doende te onderzoeken op welke wijze de oude muurschilderingen zijn te herstellen.

Wij zijn samen met de eigenaar doende om een van weinig overgebleven schoorstenen en ketelhuizen uit de glastuinbouw te behouden voor het nageslacht.

Op verzoek hebben we ook een onderzoek gedaan naar de “tabaksindustrie” in Venlo, Tegelen en Steyl. Op basis van ons onderzoek hebben we de aanvrager doorverwezen naar het Gemeentelijk Archief Venlo.

Het secretarieel en financieel jaarverslag 2016 is vastgesteld en wordt binnenkort openbaar gemaakt. U ontvangt dit van ons.

Wij hebben een advies uitgebracht inzake de cultuur historische waarde van de woning en het begraafplaatsgebouw in het gebied “Blerickse Bergen” (nabij de begraafplaats). De woning blijkt een object uit de wederopbouw van Venlo te zijn.

De komende maanden gaan we ons bezinnen op het vernieuwen van onze website. Wij willen deze uitbreiden met allerlei nieuwe items. We willen er meer berichten en nieuws op zetten. Daartoe zijn we op zoek naar een geschikte webmaster. We willen graag dat alles via 1 post binnenkomt.

Binnen het bestuur gaan we de diverse functies verdelen en beschrijven. Dan wordt voor iedereen duidelijk wie zich waar mee bezig houdt.

Tenslotte willen onze financiën weer op peil gaan brengen. Daartoe willen we proberen het aantal sponsoren uit te breiden. En natuurlijk het aantal donateurs. We willen de band met beide groepen en onze vrienden van de Stichting in de komende maanden gaan versterken en verbeteren.

Onze Stichting ziet zich genoodzaakt geen gebruik te maken van automatische incasso’s. De kosten daarvan zijn voor ons zeer hoog en financieel niet uitvoerbaar voor ons. Mogen wij u al vast vragen – indien u uw donatie nog niet op onze rekening heeft bijgeschreven – dit op korte termijn te doen. Wij zijn u hier zeer erkentelijk en dankbaar voor.

Venlo, 31 juli 2017.

Gerard Derkx, Secretaris bestuur,

Telefoon :           077 – 351.02.67 / 0031612077259

Email :                 gerard.derkx@home.nl