web counter

Nieuwsbrief september 2018

 

Secretariaat :     Stalbergweg 187, 5913 BM VENLO

Telefoon :           077 – 35.10.267 / 0031612077259

Email :                 info@erfgoedvenlo.nl

 

 

Geachte sponsor, donateurs en vrienden van de Stichting Erfgoed Venlo.

 

 

Hierbij vragen wij aandacht voor het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo.

 

Het bestuur van de Stichting is inmiddels geslonken naar 5 leden. Conform de statuten zouden dit er 7 moeten zijn.

Wij kennen momenteel 2 belangrijke vacatures binnen het bestuur. Het bestuur wil deze vacatures graag spoedig invullen.

 

Vacature 1.             Webmaster

De Stichting heeft een eigen website. Deze is erg verouderd. Het werken in en aan de website is erg omslachtig en vaak heel tijdrovend.

Het Stichtingsbestuur heeft besloten om een nieuwe professionele website te laten bouwen. De opdracht daartoe is verleend.

Het ontwerpen van de website zal veel tijd en aandacht vragen. Dit geldt ook voor het “vullen” van de website.

Het bestuur vindt het heel belangrijk dat de website actueel is en blijft. De site en de items daarop moeten gemakkelijk vindbaar en goed leesbaar zijn voor geïnteresseerden.

Voor deze functie is een “functiebeschrijving” beschikbaar.

 

Vacature 2.             Bestuurslid “organisatie activiteiten”.

Het werk van de Stichting speelt zich grotendeels af in het publieke domein. Het is daarom noodzakelijk dat onze activiteiten goed worden voorbereid en georganiseerd.

Voor deze taak zoeken wij iemand die de organisatie van onze activiteiten goed kan voorbereiden en organiseren. Die deelneemt aan de besprekingen inzake de activiteiten en de correspondentie inzake de activiteiten samen met de secretaris ter hand neemt.

Wij verwachten van de nieuwe functionaris ook dat hij artikelen samen met het bestuurslid “public relations” voorbereidt voor de  diverse media. Zo mogelijk de artikelen en teksten zelf schrijft.

Voor deze functie is een “functiebeschrijving” beschikbaar.

 

Heeft u interesse in het vervullen van één van de vacatures, schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan per email of telefonisch.

Wij willen u graag alle benodigde informatie in een persoonlijk gesprek verschaffen.

 

Ook vragen wij graag uw aandacht voor onze financiële situatie.

Wij willen graag onze financiën weer op peil gaan brengen. Wij staan voor een aantal fikse uitgavenposten. Oa. een nieuwe website (laten) bouwen en borden (met foto’s en teksten) plaatsen nabij “’t Kepelke van Genuuij”.

Daartoe willen we proberen het aantal sponsoren uit te breiden. En natuurlijk het aantal donateurs. We willen de band met beide groepen en onze vrienden van de Stichting in de komende maanden gaan versterken en verbeteren.

Onze Stichting ziet zich genoodzaakt geen gebruik te maken van automatische incasso’s. De kosten daarvan zijn voor ons zeer hoog en dus financieel niet uitvoerbaar.

Mogen wij u al vast vragen – indien u uw donatie voor 2018 nog niet op onze rekening heeft bijgeschreven – dit op korte termijn te doen. Ons rekening nummer is NL79 RABO 0175 2813 19. Wij zijn u hier zeer erkentelijk en dankbaar voor.

 

 

Erfgoedlezing 2018.

Tenslotte melden wij u dat op donderdag 22 november as. in “de Bantuin” aan het Pastoor Kierkelsplein in “t Ven weer de erfgoedlezing zal worden gehouden.

Aanvang :            19.30 uur

Thema :               de grote schoonmaak in Venlo na de 2e wereldoorlog.

Vrije entree.

 

 

Venlo, 8 september 2018.

 

 

 

 

Ir. Paul H.P. Stevens,

Voorzitter bestuur Stichting Erfgoed.

 

Telefoon secretaris :       077 – 351.02.67 / 0031612077259

Email :                                info@erfgoedvenlo.nl