web counter

Nieuwe stichting op de bres voor erfgoed Venlo

Op 26 november is de Stichting Erfgoed Venlo officieel in het leven geroepen.  Hiermee wordt een hiaat in de belangenbehartiging van erfgoed binnen de gemeente opgevuld. Verschillende kernen binnen de huidige gemeente hebben een heemkundevereniging of historische werkgroep. Binnen de grootste stadsdelen, Venlo en Blerick, ontbrak het hieraan. De stichting wil een signalerende en bewakende rol vervullen gericht op het behoud van monumenten en archeologisch waardevolle terreinen. Daartoe zal Erfgoed Venlo participeren in het gemeentelijk Erfgoedoverleg en waar zinvol samenwerken met andere lokale, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties. Indien overleg en samenwerking niet leiden tot het gewenste behoud zal de stichting juridische stappen niet uit de weg gaan. Bovendien verzorgt Erfgoed Venlo laagdrempelige activiteiten om burgers meer bij het belang en behoud van monumenten en archeologie te betrekken. Verslag van haar activiteiten, werkwijze en van resultaten van belangenbehartiging doet Erfgoed Venlo via de website www.erfgoedvenlo.nl. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook melden als donateur