web counter

Nationale Archeologie Dagen 2017

Op zaterdag 14 oktober as. organiseert de Stichting Erfgoed Venlo in samenwerking met de Stichting Ons Fort en het archeologische bureau BAAC op het kazerneterrein te Blerick een evenement in het kader van de nationale Archeologie Dagen. In het infocentrum van de stichting “Ons Fort” kunnen vanaf 09.30 uur een aantal videofilms worden bekeken. Oa. over het Fort Sint Michiel en het vakterrein archeologie.

Daarna gaan de deelnemers het veld in om mbv metaaldetectoren, spades, zeven, troffels, etc. op zoek te gaan naar verborgen schatten in de grond. Alle gevonden voorwerpen worden na afloop gedetermineerd door een archeoloog. De deelnemers mogen zelf ook spullen mee brengen.

Vanaf 14.00 uur worden op het kazerneterrein rondleidingen gegeven, staan op de appelplaats oude legervoertuigen van Santa Fé ter bezichtiging opgesteld. Ook de keukenwagen is aanwezig voor een overheerlijke kop soep.

De Blerickse Huzaren zijn aanwezig en zullen enkele excercitieoefeningen laten zien.

Tenslotte is de ECD (voormalige EOD = explosieven opruimings dienst) aanwezig om haar werkzaamheden en materiaal te laten zien.

De entree is gratis voor jong en oude. Om 16.00 uur sluit dit evenement.