web counter

Mutsaersoord

Status: Gemeentelijk Momument

Adres: Schaapsdijskweg 56 Venlo

Beschrijving:

Het Mutsaersoord was oorspronkelijk een (psychiatrisch) herstellingsoord van de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Sint Raphaël. Het herstellingsoord werd gebouwd tussen 1928-1930 naar een ontwerp van architect Jules Kayser. Het hoofdgebouw van de R.K. Herstellingsoordvereniging Mgr. Mutsaers, genoemd naar W.A.P.M. Mutsaers, bisschop van ‘s Hertogenbosch en geestelijk adviseur van Sint Raphaël, bood voor de oorlog plaats aan 45 volwassen patiënten.