web counter

Jaarthema 2016 ‘Jugendstil-architectuur’ in de Gemeente Venlo

Metropole

Na ‘glastuinbouw’(2014) en ‘wederopbouwerfgoed’(2015) richten we de aandacht in 2016 op de verschillende jugendstilpanden in Venlo, Blerick en Steyl. We doen dit door rondleidingen te verzorgen langs deze panden in Venlo op onze eerste ‘Erfgoed-Venlo-dag’ op 21 mei 2016. Vanaf deze datum begint een artikelenserie over de panden, die in deze stijl zijn gebouwd, hun architecten, opdrachtgevers en, waar bekend en interessant, hun bewoners. Deze serie loopt tot 10 november wanneer we met onze jaarlijkse erfgoedlezing houden, u zult via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden waar u deze artikelen kunt lezen. We sluiten dit jaar af met een nieuw katern waarin onze artikelen gebundeld worden. Noteer de verschillende data vast in je agenda.