web counter

Erfgoedlezing 2017; Burgers, Boeren en Buitenlui

De Stichting Erfgoed Venlo houdt op donderdag 16 november 2017 haar erfgoedlezing 2017. De aanvang van deze bijeenkomst is om 19.30 uur, en wordt gehouden in het Gemeenschapshuis “de Bantuin”, Pastoor Kierkelsplein 20 te Venlo (‘t Ven). Naast de Michaelkerk.

Het thema van deze lezing is :”Van Huis naar Klooster, van Boerenhof naar Kapelke van Genooi”. “De historische ontwikkeling van het erfgoed in het Maaslandschap van Valuas tot Velden”.

Spreker is de heer Geert Mevissen, in Venlo en omgeving bekend als architect en thans uitbater van “’t Pelgrimshoes” aan de Urbanusweg te Venlo (bij “t Kepelke van Genuuj).

Geert Mevissen zal deze avond spreken over de historische ontwikkeling van het erfgoed in het Maaslandschap van het gebied gelegen tussen Hotel Valuas en het dorp Velden, aan de Venlose kant van de Maas.

Deze avond zal duren tot circa 21.30 uur.

Daarna is er nog gelegenheid tot het gezellig napraten over hetgeen gepresenteerd is en over de activiteiten van de Stichting Erfgoed Venlo.

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo nodigt u hartelijk uit deze lezing bij te wonen.
U kunt zich via info@erfgoedvenlo.nl aanmelden voor deze bijeenkomst.