web counter

Erfgoed

Voor erfgoed is er geen pasklare definitie, het is een naam die heel veel omvat. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, etc. (roerend erfgoed) en de minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, … (immaterieel erfgoed).

De Stichting Erfgoed Venlo houd zich voornamelijk bezig met het onroerend goed dus de gebouwen, monumenten en archeologische vindplaatsen.