web counter

Erfgoed Venlo onderzoekt mogelijkheden tot behoud “Schuur van Maassen’

Erfgoed Venlo onderzoekt mogelijkheden tot behoud “Schuur van Maassen’
In overleg met de huidige eigenaar en de gemeente Venlo onderzoekt Erfgoed Venlo de mogelijkheden tot behoud van de ‘schuur van Maassen’ in de Boekend. Ze verkeerd op dit moment in sterk vervallen staat. De schuur dateert uit het begin van de 18de eeuw en hoort bij de naastgelegen boerderij Maassenhof. Deze boerderij wordt al in 1499 genoemd als eigendom van het Sint Jacobsgasthuis in Venlo. In tegenstelling tot de boerderij heeft de schuur grotendeels haar authentieke karakter bewaard, wat hem behoudenswaardig maakt. We vragen mensen die ideeën hebben voor mogelijke herbestemming van deze schuur, deze aan ons kenbaar te maken.