web counter

Brief aan de tweede kamer

De Stichting Erfgoed Venlo stuurde een brief naar de commissies OCW en Financien van de Tweede Kamer. Daarin bepleit Erfgoed Venlo handhaving van het budget van 57 miljoen per jaar voor aftrek van onderhoudskosten voor eigenaren van rijksmonumenten.

Lees de Brief