web counter

Beroep bouw MFA Arcen

Erfgoed Venlo tekent beroep aan tegen de bouw van een multifunctionele accomodatie op het zgn. ‘ovaal’ in Arcen. Economische recessie en vergrijzing maken de gemeentelijke plannen volstrekt achterhaald. Sterker nog ze vormen een bedreiging voor het toeristisch verdienmodel van de kern Arcen. Het MFA is voorzien op een cultuurhistorisch en toeristisch zeer gevoelige plek. Dat terwijl er in Arcen al verschillende accomodaties(gemeentehuis, rabobank) leeg staan. Het is duidelijk dat deze ingreep slechts afbreuk aan Arcen kan doen. Bovendien ontstaat door het MFA nieuwe leegstand op de plaats van de huidige basisschool en gemeenschapshuis.