web counter

Erfgoedlezing 2017; Burgers, Boeren en Buitenlui

In aansluiting met het landelijk thema (Burgers, Boeren en Buitenlui) voor de erfgoeddagen 2017 organiseert de Stichting Erfgoed Venlo op donderdag 16 november 2017 haar erfgoedlezing 2017. De aanvang van deze bijeenkomst is om 19.30 uur.

Spreker is de heer Geert Mevissen, in Venlo en omgeving bekend als architect en thans uitbater van “’t Pelgrimshoes” aan de Urbanusweg te Venlo (bij “t Kepelke van Genuuj).

Geert Mevissen zal deze avond spreken over de geschiedenis van het gebied gelegen tussen Hotel Valuas en ’t Kepelke van Genuuj aan de Venlose kant van de Maas.

Hij zal, gekeken vanuit het verleden, met name een beeld schetsen van de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied.

Deze avond zal duren tot circa 21.30 uur.

Daarna is er nog gelegenheid tot het gezellig napraten over hetgeen gepresenteerd is en over de activiteiten van de Stichting Erfgoed Venlo.

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo nodigt u hartelijk uit deze lezing bij te wonen.
U kunt zich via info@erfgoedvenlo.nl aanmelden voor deze bijeenkomst.